Wczytywanie ...

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: gabinet-
  holistic.com
  .
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna
  Zalecka-Wojtaszek, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowej 12/6, 44-122 Gliwice.
 3. W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się z Administratorem
  danych poprzez e-mail: holistic.gabinet@gmail.com.
 4. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych
  w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej
  gabinet-holistic.com oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych
  przez jej użytkowników.
 5. Administrator danych wykorzystuje dane osobowe w celach takich jak:
  • prowadzenie newslettera;
  • prowadzenie systemu komentarzy;
  • dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji
   handlowych;
  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  • obsługa korespondencji oraz kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach
   związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami
   marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
  przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych,
  przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
   jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
   przez Administratora danych osobowych.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne,
  by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować
  się z Administratorem danych.
 9. Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich
  przekazywaniem do państw trzecich. Przekazuję Twoje dane osobowe do państw
  trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na
  serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA oraz Irlandii
  (np. Google Analytics, MailerLite). Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni
  poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności
  przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu
  Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 10. Operator strony wykorzystuje pliki cookies, byś mógł/mogła w sposób komfortowy
  korzystać ze strony. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz pod tym linkiem.
 11. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • cyber_Folks – w celu przechowywania danych na serwerze,
  • MailerLite – w celu wysyłania newslettera.
 12. Operator strony korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które
  zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak
  podstrony, które wyświetlasz, czasu spędzonego na stronie czy przejścia pomiędzy
  poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy
  Google.
 13. Operator strony korzysta z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel,
  by w przyszłości kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem
  plików cookies firmy Facebook.
 14. Operator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
  np. subskrypcja profilu społecznościowego Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże
  się z wykorzystywaniem plików cookies Facebooka.
 15. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób
  naturalny przekazujesz mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.
  Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja
  zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
  Twoje dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu e-
  mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść
  korespondencji może podlegać archiwizacji.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
  odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 17. Operator zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
  serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
  prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.

Drodzy Autorzy,
Bardzo mi przykro, ale aktualnie, ze względu na duże zmiany w moim życiu prywatnym, nie ma możliwości podjęcia ze mną współpracy.

X