Wczytywanie ...

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Katarzyna Zalecka-Wojtaszek, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowej 12/6, 44-100 Gliwice. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: holistic.gabinet@gmail.com.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług coachingowych na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

 1. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
 2. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
 3. portalowi społecznościowemu Facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
 4. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez ww.
 5. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu coachingowego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych coacha.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.

Podjęte przez Administratora środki ochrony danych to:

 • ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
 • dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
 • dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
 • zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych,
 • dokumenty w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z używanymi serwisami,
 • niepozostawianie na wierzchu dokumentów z danymi osobowymi.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie cyber_Folks – w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia).