Wczytywanie ...

ŻYCIE ZDROWIE KREATYWNOŚĆ

Wspólnie poszukajmy drogi do wewnętrznej harmonii

Zasady współpracy

 

Zasady te obejmują sesje coachingowe prowadzone przeze mnie – Katarzynę Zalecką – Wojtaszek.
 

ZASADY OGÓLNE

 1. Spotkania odbywają się online za pośrednictwem Skype’a lub video chatu Facebooka (ewentualnie w razie problemów technicznych – telefonicznie na mój koszt) albo stacjonarnie w Gliwicach po wcześniejszych uzgodnieniach.
 2. Cennik usług oraz ramy godzinowe:

  Pierwsze spotkanie: 130 zł / czas trwania: od ok. 1,5 godziny do 2 godzin
  Coaching – pojedyncza sesja (do 50 min): 110 zł lub pakiet 4 sesji: 399 zł

 3. Wpłat za sesje należy dokonywać na konto:

  72 1050 1298 1000 0090 6468 9582
  ING Bank Śląski
  Katarzyna Zalecka-Wojtaszek

  W przypadku spotkań stacjonarnie w Gliwicach możliwa jest płatność gotówką.

 4. Spotkania odbywają się w odstępach dwutygodniowych lub w innych terminach uzgodnionych z klientem.
 5. Proszę o wyłączenie urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych i innych) przed spotkaniem. Ważne jest, aby w pełni skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz.
 6. Współpracuję jedynie z klientami pełnoletnimi.
 7. Zobowiązuję się do zachowania poufności, co oznacza, że zachowam w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane od klienta, chyba że klient wyrazi zgodę na ich udostępnienie. Zastrzegam sobie prawo do sporządzania notatek w czasie trwania spotkania i po jego zakończeniu, a także do konsultowania pracy w ramach superwizji.

 

COACHING

 1. Coaching nie zastępuje psychoterapii ani wizyty u lekarza. Relacja coachingowa w żadnym razie nie może być postrzegana jako forma psychoterapii.
 2. Coaching zdrowia nie ingerują w proces leczenia podjęty przez medycynę konwencjonalną, nie należy zatem bez konsultacji z lekarzem rezygnować z przepisanych przez niego leków lub innych zaleceń.
 3. Oświadczam, że nie jestem lekarzem i w myśl obowiązującego prawa nie prowadzę diagnostyki, ani leczenia.
 4. Coaching sam w sobie nie ma funkcji doradczej. Jednakże uwzględniając specyfikę działalności Holistic w całościowym kontakcie z klientem mogą zostać zastosowane formy pracy o charakterze mentoringowym, szkoleniowym lub edukacyjnym.
 5. Strona internetowa Holistic oraz blog mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada lekarska. W razie problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.
 6. Dla powodzenia procesu coachingowego niezbędne jest zaangażowanie klienta. Bez niego trudno oczekiwać jakichkolwiek efektów procesu. To klient (coachee) ustala swoje cele oraz drogę dojścia do nich. Coach, ani nikt inny, nie może zrobić za klienta ani pierwszego, ani kolejnych kroków. Klient przystępując do sesji coachingowych ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji.